Δ.Υπ.

σε διάδρομο δημοσίου οργανισμού (πηγή άγνωστη, επεξεργασία φωτογραφίας Ρο)
Advertisements