Πολιτικοί Ογκόλιθοι -8: Comte Ferninand de la Cravate du Avramò

ogholithoi8

Εις την αρχαιοτέραν των ελληνικών εφημερίδων.

Εν Αθήναις τη 14.12.2012

[cliquer pour grandir]

*

*

Δείτε όλους τους Πολιτικούς Ογκόλιθους

Advertisements