Για (εκλεκτό) κλήρο και (εκλεκτούς) πιστούς

nistissimo-tyri

Λάβετε φάγετε

[πηγή]

Advertisements