Η Μαύρη Μαγεία στην Ορθοδοξία (4): Aφορισμός

H αμάθεια του λαού ακόνισεν τόσον τα αρχιερατικά σπαθία, οπού κανείς δεν τους αντιστέκεται. Μ’έν κατεβατόν με κατάρας, οπού η πλέον διαβολική διάθεσις φοβερωτέρας βέβαια δεν ήθελεν ημπορέσει να εφεύρη, το οποίον ονομάζουσιν αφορισμόν, εκδύουσι και πλουσίους και πτωχούς«.
«Ελληνική Nομαρχία«.

Αξίζει να διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>>

Advertisements